Wat doet House for English?

De lessen op maandag- en dinsdagavond vinden iedere week plaats. In deze lessen behandelen we onderdelen die op school getoetst worden. We herhalen wekelijks belangrijke aandachtspunten en je kunt pas verder naar een volgend onderdeel als gebleken is dat je de stof beheerst.

De intensieve cursusweken behandelen inhoudelijk hetzelfde, maar de stof wordt korter op elkaar behandeld. 

Over de methode zelf 

Doordat ik meer dan 5000 uur 1 op 1 training Engels heb gegeven heb ik een zeer diep inzicht ontwikkeld in hoe je effectief moet omgaan met het leren van Engels. 

Je leert bij HFE omgaan met grammatica zoals je dit op toetsen op school krijgt. We gaan er diep op in, maar op een zeer begrijpelijke en effectieve manier. Je krijgt instructie zoals je deze nog nooit eerder hebt gehad.

In deze cursus zitten leeftijden en niveau's door elkaar heen. Dit kan doordat ik een methode heb ontwikkeld waarmee je op je eigen snelheid en je eigen niveau kunt leren hoe je een goede Engelse zin schrijft, zonder dat je op elkaar hoeft te wachten.

 

Inhoudelijk

Je leert omgaan met onderwerpen zoals present simple, present continuous, present perfect, woordvolgorde  etc.

Op school/studie moet je kunnen aangeven welke zin goed is, zoals bijvoorbeeld:

"I think English is a fantastic language"
"I am thinking English is a fantastic language"

En

"I bought a book in London last week"
"I have bought a book in London last week"

En ook complexere grammatica zoals de passive en conditionals.

Deze cursus wordt gedifferentieerd aangeboden. Dus op je eigen tempo en je eigen niveau. In deze cursus draait alles om het efficiënt leren met Engels om te gaan.

Ik maak ook ruimte om spreekvaardigheid te oefenen en ik geef instructie over hoe je effectief met een mondeling examen kunt omgaan.

In de les worden verschillende soorten opdrachten moeiteloos tegelijkertijd verwerkt. 

Wil je leren hoe je goed moet omgaan met leestoetsen en het Centraal Examen? Ook dat behandel ik in deze cursus.