4.0
A: Jack, the concert in Amsterdam has been called off. Do you know why?
B: Hi Linda, yes, I do. It was expected that lots of people would come over to Amsterdam. The area where the concert was supposed to be held is too small.
A: So, has the concert been put off?
B: I believe so. On the internet it says that the organisation is deciding a new date.
A: Well, I had been looking forward to it very much. I suppose I can wait a few more weeks.
B: You know, going to this concert allowed me to get out of a boring birthday party I really didn’t want to go to.
A: Really? You know, we can go to another concert in Amsterdam the same evening. Since we have  tickets for the cancelled concert we receive a 25 per cent discount on this other concert.
B: Great! I’ll pass on this news to Bob. I’ll just jot down a quick message so that he knows where to meet us.
A: I’m feeling hungry, do you have time to squeeze in lunch with me?
B: Sure, let’s go to the lunchroom next door.

Dialogues 4.0

A: Jack, het concert in Amsterdam is afgelast. Weet jij waarom?
B: Hoi Linda, ja dat weet ik. Er werd verwacht dat heel veel mensen naar Amsterdam zouden komen. De plaats waar het concert gehouden zou moeten worden is te klein.
A: Is het concert nu verlaat? (naar andere datum)
B: Ik geloof het wel. Op internet staat dat de organisatie een nieuwe datum aan het plannen is.
A: Nou, ik had er erg naar uitgekeken. Ik denk dat ik nog wel een paar weken kan wachten.
B: Weet je, door dit concert kon ik onder een saaie verjaardag uitkomen waar ik echt niet heen wilde.
A: Echt? We kunnen naar een ander concert in Amsterdam gaan dezelfde avond. Aangezien we kaartjes hebben voor het afgelastte concert ontvangen we 25 procent korting op dit andere concert.
B: Geweldig! Ik zal het aan Bob doorgeven. Ik schrijf even snel een briefje voor hem zodat hij weet waar hij ons kan ontmoeten. (wij zeggen eerder; waar hij ons kan vinden)
A: Ik heb trek. Kun je een tijd vrijmaken voor een snel hapje? (Letterlijk: om lunch er tussen te persen)
B: Ja hoor, laten we naar de lunchroom hiernaast gaan.