Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder toestemming van Jaran van der Lely gebruikt worden.

Grammar I

Je hebt bij deze opdrachten een pen en het antwoordenblad nodig.

Wat kun je straks?
- Je kunt een present simple herkennen
- Je kunt een present continuous herkennen
- Je weet wanneer je de present simple moet gebruiken en hoe je de werkwoorden moet vervoegen
- Je weet wanneer je de present continuous moet gebruiken en hoe je de werkwoorden moet vervoegen

Present simple en present continuous

Dit opdrachtenblad is ontworpen om jou te laten zien hoe je zelf tot begrip van de tijden kunt komen.

Laat vanaf het eerste moment duidelijk zijn dat grammatica kennis is. Wanneer je weet wat de regels zijn en de toepassing ervan herkent, dan valt er in een keer een heel groot kwartje, en dat is precies waar we naar op zoek zijn. Het vergt enige tijd om de goede manier van redeneren aan te leren, neem daarom rustig de tijd de opdrachten te voltooien.

Dit opdrachtenblad is ontworpen voor de present simple en de present continuous.

Exercice 1

Hieronder staan zinnen in het Nederlands. Daarachter telkens een A of een B.

Kies voor A als je vindt dat de zin een van deze omschrijvingen past: altijd, nooit, regelmatig.

Kies voor B als je vindt dat de zin een van de volgende omschrijvingen past: iets is nu bezig, plan voor de toekomst, irritatie.   Let op; is de zin zowel ‘altijd’ als ‘irritatie’, kies dan voor ‘irritatie’.

1. Iedere dag fiets ik naar school.                                                            A         B

2. Mijn oma klaagt altijd over het weer.                                                   A         B

3. Mijn zus traint twee keer per week.                                                     A         B

4. Iedere vier jaar wordt er een nieuwe Tweede Kamer gekozen.        A         B

5. Mijn vader en moeder gaan morgen bij mijn oma op bezoek.            A         B

6. Linda is een boek aan het lezen.                                                          A         B

7. John houdt van interessante films.                                                       A         B

8. Hij leest meestal ’s avonds de krant.                                                    A         Bà Kijk nu deze opdracht na met het antwoordblad. (onder exercise 2)

Exercise 2

Hier staan Engelse zinnen. Doe hetzelfde als bij opdracht 1, met het verschil dat je nu zelf moet opschrijven wat hier wordt uitgedrukt: altijd, nooit, regelmatig, nu bezig, plan voor de toekomst, irritatie.

à Maak de opdracht in je schrift.

 1. Every Friday my brother plays a tennis match.                       

 2. John is doing his homework at the moment.                           

 3. The Earth goes round the Sun.                                             

 4. John and I are meeting friends from college next Thursday.     

 5. Bob is always coming to class late.                                        

 6. They usually go to the swimming pool once a week.               

 7. Every day I get up at half past seven.                                    

 8. Frank  never drinks coffee.                                                  


Kijk de opdracht na.

 

Key to Grammar I

Exercice 1

1. A
2. B
3. A
4. A
5. B
6. B
7. A
8. A

Exercise 2

 1. Altijd/regelmatig

 2. Is nu bezig       

 3. Altijd/regelmatig

 4. Plan voor de toekomst

 5. Irritatie

 6. altijd / regelmatig

 7. altijd / regelmatig

 8. Nooit


Exercice 3
Dit zijn de zinnen van exercise 2

1.  Every Friday my brother plays a tennis match.                                    Present simple

2. John is doing his homework at the moment.                                      Present continuous

3. The Earth goes round the Sun.                                                         Present simple

4. John and I are meeting friends from college next Thursday.                Present continuous

5. Bob is always coming to class late.                                                    Present continuous

6. They usually go to the swimming pool once a week.                            Present simple

7. Every day I get up at half past seven.                                                Present simple

8. Frank  never drinks coffee.                                                                   Present simple

--- EINDE DEEL I

BEGIN DEEL II

Present simple and present continuous

Ask one question at each sentence:

Kes uit: altijd, nooit, regelmatig, nu bezig, plan voor de toekomst, irritatie.

 


Choose the correct tense based on the answer to that question.

1. John and Bob are working / work in the garden at the moment.  PS or PC, because.....always/ habit etc....
2. Twice a year Linda and Max are flying / fly to their friends in Rome. 
3. On Friday Paul is taking / takes his final exam. 
4. I am usually driving / usually drive to work.
5. My teacher is always complaining / always complains about taxes.
6. Jack is liking / likes swimming.
7. Lots of people are working / work abroad. (abroad; het buitenland)
8. I will call you back later, I am having / have dinner.  (focus on the underlined part)
9. John is writing / writes a book about his journey around the world.
10. Max is leaving / leaves for Madrid next month.

In your workbook, write down your answers as follows:
1. Nu bezig; PC; ‘are working’
So, first your analysis (label), then the name of the tense, then the answer


KEY
1. John and Bob are working in the garden at the moment.  Going on now
2. Twice a year Linda and Max fly to their friends in Rome.  regelmatig
3. On Friday Paul is taking his final exam.  Plan for the future
4. I usually drive to work. regelmatig
5. My teacher is always complaining about taxes. Irritation (heeft voorrang op ‘altijd’)
6. Jack likes swimming. altijd
7. Lots of people work abroad. (abroad; in het buitenland) altijd
8. I will call you back later, I am having dinner.  (focus on the underlined part) going on now
9. John is writing a book about his journey around the world. Going on now
10. Max is leaving for Madrid next month. Plan for the future

 

 

Nog een keer:
 

Present simple and present continuous

Ask one question at each sentence:

What idea is expressed?
Possible answers: altijd, nooit, regelmatig, iets is nu bezig, plan voor de toekomst, irritatie

Choose the correct tense based on the answer to that question.

1. The neighbour’s dog is always barking / always barks, he never shuts up.  PS or PC, because...always/never/usually etc.
2. Jack is going / goes to work by train.
3. Frank plays / is playing soccer every Friday.
4. We are waiting / wait for John, he should be here any moment now.
5. Paul and Max are travelling / travel to London twice a year.
6. Linda is working / works in Paris next month.
7. Jack is never going / never goes to the beach, he doesn’t like it.
8. Frank is working / works at the ING bank in Amsterdam.
9. The teacher is explaining / explains a difficult theory at the moment.
10. We are leaving / leave for Morocco next Tuesday.

In your workbook, write down your answers as follows:
1. Nu bezig; PC; ‘are working’
So, first your analysis (label), then the name of the tense, then the answer


KEY
1. The neighbour’s dog is always barking, he never shuts up.  PC, irritation
2. Jack goes to work by train. PS, altijd, regelmatig
3. Frank plays soccer every Friday. PS, altijd, regelmatig
4. We are waiting for John, he should be here any moment now. PC, going on now
5. Paul and Max travel to London twice a year. PS, altijd, regelmatig
6. Linda is working in Paris next month. PC, plan for the future
7. Jack never goes to the beach, he doesn’t like it. PS, nooit
8. Frank works at the ING bank in Amsterdam. PS, altijd
9. The teacher is explaining a difficult theory at the moment. PC, going on now
10. We are leaving for Morocco next Tuesday.  PC, plan for the future

DEEL III - zinnen vertalen

 

Present simple and continuous

Translate into English

Volgorde in de Engelse zin:

WIE                      DOET                   WAT                     WAAR                                              WANNEER
Paul                      bought                 milk                      in the supermarket                         this morning


1. De leraren zijn de toetsen aan het nakijken. (test, to correct)
2. Frank praat altijd zo hard. (loud)
3. We vertrekken vrijdag naar Madrid. (vertrekken naar; to leave for)
4. Iedere vrijdag ga ik bij mijn oma op bezoek. (to visit)
5. Max en Linda spelen voetbal.
6. Jim is aan het pianospelen. (the piano)
7. Mijn vader reist vaak in de Verenigde Staten.
8. Ik drink meestal thee bij het ontbijt.
9. Wat ben je aan het doen?
10. Houd je van ijs?


 1. The teachers are correcting the tests. (PC; right now)
2. Frank is always talking so loudly. (PC; irritation)
3. We are leaving for Madrid on Friday. (PC; plan for the future)
4. Every Friday I visit my grandmother. (PS; habit)
5. Max and Linda are playing soccer.(PC; right now)
6. Jim is playing the piano. (PC; right now)
7. My father often travels in the US. (PS; habit)
8. I usually drink tea at breakfast. (PS; habit)
9. What are you doing? (PC; right now)
10. Do you like ice-cream? (PS; always, je vraagt naar of iets altijd zo is)

En nog een keer:
Present simple en continuous TRANSLATE 2

1. We eten vanavond pannenkoeken. ( to have pancakes, niet ‘eat/eating’)
2. Iedere donderdag gaan we naar het zwembad.
3. Frank en Linda gaan zaterdag een nieuwe auto kopen.
4. Frank praat altijd maar over zijn werk.
5. Ik bezoek zelden het theater. (zelden; rarely)
6. We wandelen iedere zaterdag naar mijn oma.
7. We rijden op het moment op de snelweg van Amsterdam naar Den Haag.
8. Morgen komt er iemand mijn fiets kopen.
9. Ik ga nooit op vakantie naar Rusland.
10. Twee keer per jaar gaan we naar onze familie in Groningen.
1. We are having pancakes tonight. (pr cont; plan for the future)
2. Every Thursday we go to the swimming pool. (pr simple; regularly)
3. Frank and Linda are buying a new car on Saturday. (pr cont; plan for the future)
4. Frank is always talking about his work. (pr cont; irritation)
5. I rarely visit the theatre. (pr simple; regularly)
6. We walk to my grandmother’s every Saturday. (pr simple; regularly)
7. We are now driving on the motorway from Amsterdam to The Hague. (pr cont; going on now)
8. Tomorrow someone is buying my bicycle.(pr cont; plan for the future)
9. I never go on holiday to Russia. (pr simple; regularly)
10. Twice a year we go to our relatives in Groningen. (pr simple; regularly)

-----
Past simple and Present perfect (film 15)

Grammar II

Past simple and present perfect

These assignments have been designed to help you see how you can arrive at an understanding of the tenses of English grammar.

These exercise sheets have been designed to understand the difference between the past simple and the present perfect.


Exercice 1

Hieronder staan zinnen in het Nederlands. Daarachter een aantal omschrijvingen, omcirkel de omschrijving die het best bij de zin past.

1. Jack woont al jaren in Dublin. afgeronde actie uit het verleden, tijd tot nu toe..

2. Van 1999 tot 2004 heb ik bij Shell gewerkt. afgeronde actie uit het verleden, tijd tot nu toe.

3. In de jaren 80 ging ik vaak naar concerten. afgeronde actie uit het verleden, tijd tot nu toe.

4. Ik heb het boek Lord of the Flies al vijf keer gelezen. afgeronde actie uit het verleden, tijd tot nu toe.

5. Tijdens de wedstrijd gooide Jim de bal erg hard naar Linda. afgeronde actie uit het verleden, tijd tot nu toe.

6. Frank heeft nog nooit de oceaan gezien. afgeronde actie uit het verleden, tijd tot nu toe.

7. Toen we in New York waren zijn we naar een concert van Coldplay geweest. afgeronde actie uit het verleden, tijd tot nu toe.

8. Sinds ik in Amsterdam woon heb ik veel museums bezocht. afgeronde actie uit het verleden, tijd tot nu toe.

à Kijk nu deze opdracht na met het antwoordblad.

Exercise 2

This exercise is just like exercise 1, but the difference is that now the sentences are in English.

Het verschil dat duidelijk wordt in deze eerste twee opdrachten is dat iets TOT NU TOE zo kan zijn,  en dat iets kan zijn AFGEROND in het VERLEDEN. Indien een zin aangeeft ‘wanneer’ iets is gebeurd is er geen connective met het heden.A. Geef aan of de zin een ‘completed action’ omschrijft of ‘time until now’.
B. Onderstreep de verbs.

1. Frank and Linda have worked in Amsterdam since 2003. Completed action / time until now

2. In 1945 the Second World War ended. Completed action / time until now

3. The plane departed at seven o’clock in the evening. Completed action / time until now

4. The plane hasn’t (has not) landed yet. Completed action / time until now

5. In mid-February Frank says: “Winter has been very cold this year.”  (focus on the underlined part) Completed action / time until now

6. Jack has watched all Harry Potter films at least three times. Completed action / time until now

7. J.K. Rowling was very poor before she wrote her famous books. Completed action / time until now

8. Bob left early this morning. Completed action / time until now

9. My brother has often travelled in Asia. Completed action / time until now

10. Paul didn’t believe me when I told him what had happened to me. Completed action / time until now

 

KEY

Exercice 1

Hieronder staan zinnen in het Nederlands. Daarachter een aantal omschrijvingen, omcirkel de omschrijving die het best bij de in past.  

1. Jack woont al jaren in Dublin. tijd tot nu toe.
2. Van 1999 tot 2004 heb ik bij Shell gewerkt. afgeronde actie uit het verleden
3. In de jaren 80 ging ik vaak naar concerten. afgeronde actie uit het verleden
4. Ik heb het boek Lord of the Flies al vijf keer gelezen. tijd tot nu toe (tot nu toe vijf keer gelezen)
5. Tijdens de wedstrijd gooide Jim de bal erg hard naar Linda. afgeronde actie uit het verleden
6. Frank heeft nog nooit de oceaan gezien. tijd tot nu toe.
7. Toen we in New York waren zijn we naar een concert van Coldplay geweest. afgeronde actie uit het verleden
8. Sinds ik in Amsterdam woon heb ik veel museums bezocht. tijd tot nu toe.

Exercise 2

This exercise is similar to exercise 1, but the difference is that now the sentences are in English.

The fundamental difference that is made clear in this and the previous exercise is that on the one hand sometimes things are connected to the present, i.e. they are ‘still’ what they have been since a starting point in the past. On the other hand, when a ‘time-element’ is included in a sentence, such as ‘last year’ or’ ‘in 1995’, there is NO connection to the present, these sentence elements indicate that the action or state in the verb is limited to a time-frame in the past only.

1) Indicate whether the sentences are ‘a completed action,’ or ‘time until now’.
2) Also underline the verbs.

1. Frank and Linda have worked in Amsterdam since 2003. time until now
2. In 1945 the Second World War ended. Completed action
3. The plane departed at seven o’clock in the evening. Completed action
4. The plane hasn’t (has not) landed yet. time until now
5. In mid-February Frank says: “Winter has been very cold this year.”  time until now (verbs in bold)
6. Jack has watched all Harry Potter films at least three times. time until now
7. J.K. Rowling was very poor before she wrote her famous books. Completed action
8. Bob left early this morning. Completed action
9. My brother has travelled in Asia lots of times. Time until now
10. Paul didn’t believe me when I told him what had happened to me. (focus on the underlined part). Completed action

 

Kies de juiste vorm:


 

Choose the correct alternative 1

Also; explain your choice.

Past simple: afgeronde handeling uit het verleden, er staat wanneer.
Present perfect: tijd tot nu toe, nieuwsberichten, er is iets gebeurd en er staat niet wanneer.

Also; explain your choice: Does the sentence say when?
If yes: past simple, if no: present perfect

1. Last year we moved / have moved to Brussels.
2. John decided / has decided to stay at home.
3. When I was in England I had / have had little time to visit Piccadilly Circus.
4. Frank and Linda were / have been on holiday Canada lots of times.
5. Jack read / has read this book last year.
6. Since 1990 we lived / have lived in the United States.
7. Cindy worked / has worked at Shell for five years.
8. Linda just arrived / has just arrived at the airport.
9. I often visited / have often visited the Royal Museum since it opened last year.
10. John didn’t sell / hasn’t sold his car yesterday.
 


1. Last year we moved / have moved to Brussels. Past Simple because ‘last year’
2. John decided / has decided to stay at home. Present perfect; er is iets gebeurd en er staat niet wanneer
3. When I was in England I had / have had little time to visit Piccadilly Circus. PS: it says when
4. Frank and Linda were / have been on holiday Canada lots of times.  PP; until now / no when
5. Jack read / has read this book last year. PS; when
6. Since 1990 we lived / have lived in the United States. PP: time until now; SINCE 1990…
7. Cindy worked / has worked at Shell for five years. PP: time until now; no when
8. Linda just arrived / has just arrived at the airport. PP: recente verleden
9. I often visited / have often visited the Royal Museum since it opened last year. PP: SINCE it opened…
10. John didn’t sell / hasn’t sold his car yesterday. PS: yesterday

 

En nog een keer:
 

Choose the correct alternative 2

Also; explain your choice: Does the sentence say when?
If yes: past simple, if no: present perfect

1. Paul never saw / has never seen the ocean.
2. Have you heard / did you hear the news?
3. Yesterday I saw / have seen Bob at school.
4. Bob went / has gone home a couple of hours ago.
5. The King and Queen have travelled / travelled to Australia.
6. Bob repaired / has repaired the car.
7. John made / has made dinner.
8. Did you read / have you read the newspaper yesterday?
9. John left / has left for Moscow this morning.
10. In the 1970s Bob lived / has lived in the United States.
 

 

1. Paul never saw / has never seen the ocean. Pr. P; time until now; no when
2. Have you heard / did you hear the news? Pr. P; er is iets gebeurd en er staat niet wanneer
3. Yesterday I saw / have seen Bob at school. Past. S; yesterday
4. Bob went / has gone home a couple of hours ago. Past. S; a couple of hours ago
5. The King and Queen have travelled / travelled to Australia. Pr. P; er is iets gebeurd en er staat niet wanneer
6. Bob repaired / has repaired the car. Pr. P.; er is iets gebeurd en er staat niet wanneer
7. John made / has made dinner. Pr. P.; n er is iets gebeurd en er staat niet wanneer
8. Did you read / have you read the newspaper yesterday? Past. S.; yesterday
9. John left / has left for Moscow this morning. Past S.; this morning
10. In the 1970s Bob lived / has lived in the United States. Past S; in the 1970s

 

---

Vertaal naar het Engels:

 

 1. In 1998 ben ik naar Den Haag verhuisd. (to move)

 2. Ik ben naar Den Haag verhuisd. (to move)

 3. Ik woon al jaren in Den Haag. (to live)

 4. Toen ik in Den Haag woonde reisde ik vaak met de trein.  (to travel by…)

 5. Ik ben al drie keer naar Den Haag geweest. (to be – was/were – been)

 6. Mijn broer is al vaak in India geweest. (to be – was/were – been)

 7. Mijn broer is vorig jaar in India geweest. (to be – was/were – been)

 8. Toen ik in India woonde speelde ik vaak met dieren. (to play)

 9. Mijn vader leest al zijn hele leven iedere dag de krant. (to read – read – read)

 10. Gisteren heb ik de krant gelezen. (to read)
   

 

 


1. Er staat wanneer; past s; In 1998 I moved to The Hague.
2. Er is iets gebeurd en er staat niet wanneer; pres p; I have moved to The Hague.
3. Tijd tot nu toe: pres p: I have lived in The Hague for years. (let op plaats voor tijd)
4. Er staat wanneer; past s; When I lived in The Hague I often travelled by train. (let op; often vóór travelled)
5. Tijd tot nu toe: pres p;I have been to The Hague three times. (géén ‘for three times’, for gebruik je alleen als je aangeeft hoe lang, niet bij hoe vaak: dus bv wel: ‘for three years’)
6.  Tijd to nu toe; pres p; My brother has often been in India.
7. Er staat wanneer; past s; Myt brother was in India last year.
8. Er staat wanneer: When I lived in India I often played with animals.
9. Tijd tot nu to: pres p; My father has read the paper every day his whole life.
10. Er staat wanneer: past s; Yesterday I read the paper.